Technológiai fejlesztés – Az előállított regranulátum minőségének további javítása

Kedvezményezett neve, címe: ReMat Hulladékhasznosító Zrt., 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz.
Projekt címe: „Technológiai fejlesztés – Az előállított regranulátum minőségének további javítása”
Szerződött vissza nem térítendő támogatás összege: 86 500 182 Ft
A támogatás mértéke: kamattámogatás

A projekt tartalma:
A ReMat Zrt stratégiájában 2000-től kulcsszerepet játszik a minőség, s ennek érdekében számos, a minőséget javító beruházások sorát hajtotta végre (lézerszűrő alkalmazása, automata válogató rendszer, automata víztisztító rendszer).
A körkörös gazdaság jegyében az újrahasznosított műanyag hulladék mennyiségét és ezzel párhuzamosan a másodlagos nyersanyag felhasználását is növelni kell. Ennek érdekében és a vevőktől érkezett jelzések alapján fontos követelménnyé vált a gyártott regranulátumok esetében a homogenizálás és folyásindex stabilitása.
Ezen elvárásoknak megfelelően társaságunk úgy határozott, hogy az extrúderekhez homogenizáló rendszereket telepít és beépíti az EREMA egyik legújabb fejlesztését: a folyamatos MFI mérő eszközöket.
A beruházás összköltsége közel 100 MFt, melyet társaságunk önerőből valósít meg. A megvalósításhoz a GINOP-8.3.5-18 pályázat keretén belül 86 500 182 Ft kamatmentes hitelt veszünk igénybe az MFB-től.
Ezzel a beruházással is hozzá kívánunk járulni a kormányzati szervek által meghirdetett klíma- és környezetvédelmi célok eléréséhez, az EU körkörös gazdaság irányelveiben megfogalmazott feladatok magyaroroszági végrehajtásához.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.12.31.
A projekt azonosító száma: GINOP-8.3.5-18

Műanyag-alapanyag gyártó kapacitás fejlesztése a ReMat Zrt-nél

Kedvezményezett neve, címe: ReMat Hulladékhasznosító Zrt., 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz.
Projekt címe: „Műanyag-alapanyag gyártó kapacitás fejlesztése a ReMat Zrt-nél”
Szerződött vissza nem térítendő támogatás összege: 147 036 100 Ft
A támogatás mértéke: 50%

A projekt tartalma:
Cégünk 147,04 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban. Az európai uniós támogatás felhasználásával a megrendelőink megnövekedett igényeihez kapcsolódó kapacitásbővítő beruházást hajtunk végre.
A GINOP-1.2.1-16-2017-00462 azonosító számú projektünk megvalósítása során 20.16 – Műanyag-alapanyag gyártása tevékenységünket fejlesztettük Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2038 / 2096/3 és 2096/8 helyrajzi szám alatt található megvalósítási helyszíneinken. Projektünk a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Fejlesztésünk célja a gyártási kapacitás bővítése, a gyártott termékek hozzáadott értékének növelése valamint a gyártási teljesítményünk fokozása volt. Projektünk keretében a termelési technológia komplex fejlesztése valósult meg. Átgondolt fejlesztési irányvonal mentén 1 db PLC vezérelt egyedi szennyvízkezelő berendezés, az Ipar 4.0 irányú fejlesztéshez kapcsolódóan 3 db informatikai hardver elem, továbbá 1-1 db döntéstámogató és termelésirányítási rendszermodul került beszerzésre. Cégünk a fejlesztés által képessé vált a megnövekedett megrendelési igények teljesítésére, magas minőségi elvárások teljesítése jelentős idő- és energia megtakarítás mellett.
A beruházásnak köszönhetően a vállalat megőrzi a pályázat benyújtásakor meglévő munkahelyeit és további munkahelyek teremtésére vált képessé.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.12.30.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00462

Termelési kapacitás bővítése a ReMat Zrt. rakamazi telephelyén

Kedvezményezett neve, címe: ReMat Hulladékhasznosító Zrt., 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz.
Projekt címe: Termelési kapacitás bővítése a ReMat Zrt. rakamazi telephelyén
Szerződött támogatás összege: 24 084 156 Ft
A támogatás mértéke: 50%

A projekt tartalma:
A fejlesztés célja a termelési kapacitás bővítése, piaci részesedés megőrzése és bővítése, ezáltal a vállalkozás árbevételének növelése.
A rakamazi termelő csarnokban a termelési folyamat során natúr csomagolási hulladék feldolgozása révén LDPE, illetve LLDPE granulátum előállítása történik. A fejlesztés tárgyát képező új csigás prés technológiai sorba történő beállításával mintegy 50 kg/óra többlet kapacitás érhető el. Ennek megfelelően naponta mintegy 1200 kg többletkapacitás biztosítható, amivel éves relációban 360 tonna többlet kapacitást termelése érhető el. A teljesítmény növekedése miatt a technológiai sor mosó részéhez egy nagy teljesítményű rázó rosta beillesztése szükséges a fésűs mosóból érkező darabolt vizes polietilén (PE) műanyag csomagolási hulladékból a víz leválasztásának céljából.
Közvetlenül a beszerzésre kerülő eszközök megfelelő elhelyezésének biztosítása érdekében szükséges a termelőcsarnok tetőszerzetének cseréje, új szendvicspanel felrakása és az eső vízelvezető csatorna átalakítása. Ennek indoka, hogy a jelenlegi termelő csarnoképület tetőszerkezete felújításra szorul, több helyen repedezett, beázik ezért az új technológia megfelelő elhelyezése céljából a tető cseréje mindenképpen szükséges. A tető cseréje mintegy 600m2 felületen történik meg.
A projekt közvetlenül hozzájárul a meglévő munkahelyek megőrzéséhez valamint új munkahelyek teremtéséhez is.
A projekt eredményként 3 fő új munkavállaló foglalkoztatására nyílik lehetőség. Mindemellett kiemelendő, hogy a projekt közvetlenül hozzájárul a környezeti terhelés további csökkentéséhez is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2016.06.30.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2015-00139