SAJTÓKÖZLEMÉNY


NORVÉG TÁMOGATÁSBÓL HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI TECHNOLÓGIA INNOVATÍV FEJLESZTÉSE VALÓSULT MEG A REMAT ZRT-NÉL

A ReMat Hulladékhasznosító Zrt. 404 Millió forint támogatást nyert a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Zöld Ipari Innováció program a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése” című alprogramjának keretében, melynek eredményeképpen a hulladék mennyiségének szignifikáns csökkentése valósult meg a válogatási és a mosási technológia innovatív fejlesztése révén.

A projekt eredményeként a ReMat Zrt.–nél jelentősen csökkent a termelés során kibocsátott hulladék mennyisége, mivel a termelés során keletkező melléktermékek és hulladékok hasznosításra kerültek, ezáltal hatékonyabbá vált a hulladékok kezelése és feldolgozása. A projekt során a mosási technológia vonatkozásában az innovációs fejlesztés eredményeként megvalósult a műanyag fólia feldolgozó rendszerében, a mosás során keletkező technológiai hulladék (az úgynevezett uszadék) további feldolgozásra alkalmassá tétele, illetve ennek megfelelően a korábban elégetésre kerülő hulladék újrahasznosítása. A válogatási technológiában a fejlesztés hatására elért eredmény a válogatási kapacitás jelentős növekedése, a válogatási hulladék mennyiségének csökkenése mellett. A projekt során kialakításra kerülő technológia olyan megoldást biztosít, amely az uniós hulladékgazdálkodási politikához kapcsolódó Keretirányelv 4. cikke által lefektetett ún. hulladékhierarchia szerint prioritást élvező, anyagában történő hasznosítást biztosít. Ezért a projekt szoros összhangban van az Európai Unió üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az energiahatékonyságot is célzó Európa 2020 stratégiájával, és a 2011–2020-as időszakra szóló Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiával is, mely a program által meghatározott téma területeken a szennyezés csökkentését, kezelését és megelőzését biztosító környezetbarát technológiák kifejlesztését is hangsúlyozza.

További információ:
ReMat Hulladékhasznosító Zrt.

Cím: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz.
Email: tvkremat@t-online.hu
www.remat.hu

Letölthető sajtóközlemény


ZÁRÓ RENDEZVÉNYSAJTÓKÖZLEMÉNY


NORVÉG TÁMOGATÁSBÓL HULLADÉK VÁLOGATÁSI ÉS MOSÁSI TECHNOLÓGIA INNOVATÍV FEJLESZTÉSE VALÓSUL MEG A REMAT ZRT-NÉL

A ReMat Hulladékhasznosító Zrt. 404 Millió forint támogatást nyert a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Zöld Ipari Innováció programjának a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése alprogram keretében, melynek eredményeképpen a hulladék mennyiségének szignifikáns csökkentése valósul meg a válogatási és mosási technológia innovatív fejlesztése révén.

A projekt során a ReMat Zrt. termelési technológiájának innovatív fejlesztése történik meg, amelynek eredményeként jelentősen csökken a termelés során kibocsátott hulladék mennyisége, mivel hasznosításra kerülnek a termelés során keletkező melléktermékek és hulladékok ezáltal hatékonyabbá válik a hulladékok kezelése és feldolgozása.

A projekt során kialakításra kerülő technológia olyan megoldást biztosít, amely az uniós hulladékgazdálkodási politikához kapcsolódó Keretirányelv 4. cikke által lefektetett ún. hulladékhierarchia szerint prioritást élvező, anyagában történő hasznosítást biztosít. Ezért a projekt szoros összhangban van az Európai Unió üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az energiahatékonyságot is célzó Európa 2020 stratégiájával, és a 2011-2020-as időszakra szóló Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiával is, mely a program által meghatározott téma területeken a szennyezés csökkentését, kezelését és megelőzését biztosító környezetbarát technológiák kifejlesztését is hangsúlyozza.

A projekt során a mosási technológia vonatkozásában az innovációs cél a műanyag fólia feldolgozó rendszerében a mosás során keletkező technológiai hulladék (az úgynevezett uszadék) további feldolgozásra alkalmassá tétele, ennek megfelelően az eredmény a hulladék feldolgozását biztosító innovatív technológiai folyamat által a korábban elégetésre kerülő hulladék újrahasznosításának biztosítása. A szennyeződés összetétele nagyon változó és a különböző anyagok nagyon hasonló fizikai és kémiai tulajdonságúak ezért egy olyan speciális technológia kifejlesztése szükséges, ami a cég jelenlegi feldolgozó rendszerének szerves részeként megoldást nyújt a szeparálásra. A válogatási technológia vonatkozásában az eredmény a válogatási kapacitás jelentős növekedése, a válogatási hulladék mennyiségének csökkenése mellett.

Éves szinten a projekt megvalósulását követően a jelenlegi termeléshez képest jelentős többlet mennyiségű csomagolási műanyag hulladék feldolgozása valósul meg. Mindez - a termelési folyamat során keletkező hulladék mennyiségének csökkenése mellett-, szintén a környezeti terhelés jelentős csökkenését eredményezi.

A fenti célokat összességében megvalósító innovatív technológia Magyarországon nem található meg, és Európában is egyedülálló.

Elnyert támogatás: 404 766 041 Ft.

A projektről további információ a www.remat.hu weboldalon található, ahol az érdeklődők a ReMat Kft. fejlesztéseiről is olvashatnak, többek között az új technológiák bevezetéséről.

További információ:
ReMat Hulladékhasznosító Zrt.

Cím: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz.
Email: tvkremat@t-online.hu
www.remat.hu

Letölthető sajtóközlemény


SAJTÓTÁJÉKOZTATÓCopyright ©2008-2020. REMAT.
WebDesign