Műanyaghulladékból minőségi terméket környezetbarát módon.

A Remat Zrt. jogelődjét 1995-ben alapították TVK-ReMat Kft. néven, a TVK területén keletkezett hulladékok begyűjtésére és értékesítésére. A műanyag hulladék feldolgozó tevékenység 1997-ben indult és 1999-től vált a csoport fő profiljává. Jelenleg a ReMat Zrt. közel 25 000 tonna kapacitással rendelkezik.

A Kft. 2006-ban részvénytársasággá alakult és intenzíven, az új stratégiájának megfelelően növelte a csomagolási hulladékok feldolgozását, mellyel Európában is a legjelentősebb feldolgozók egyike, Magyarországon pedig piacvezető.

A csoport jelenleg 4 termelő társaságból áll:

1) a ReMat Hulladékhasznosító Zrt. az anyavállalat, (székhelye Tiszaújvárosban a MOL Petrolkémia Zrt. területén van) ahol LDPE és PP regranulátum gyártásával foglalkozik,

2) a ReMat Hulladékhasznosító Zrt. rakamazi gyáregysége, ahol LLDPE regranulátumot gyárt,

3) a ReMat Slovakia s.r.o., mely tevékenységét Pozsonyban a Slovnaft területén végzik a Slovnafttól bérelt ingatlanon, ahol elsősorban logisztikai tevékenységet folytat,

4) a TÁCFOL Kft., mely Tácon, a csoport keretében gyártott regranulátumból fólia típusú készterméket gyárt.

A cégcsoport elsősorban polietilén és polipropilén csomagolási hulladékokat dolgoz fel a világ vezető gyártóitól vásárolt automata válogatórendszerrel, mosóberendezésekkel és regranuláló berendezésekkel (Steinert, IFE, Amis, EREMA). Az utóbbi években – a szelektív hulladékbegyűjtés egyre növekvő elterjedésével – a lakossági gyűjtésből származó szelektív fólia hulladék újrahasznosítását is végezzük az NHKV-val együttműködve.

Az újrahasznosított anyagok minőségét laboratóriumi vizsgálattal ellenőrizzük, a gyártás körülményét termékkísérő bizonylaton és integrált rendszerünkben is rögzítjük.

A társaság tevékenysége szoros szálakkal kötődik a Mol Petrolkémia és a Slovnaft, a.s., valamint az országban működő műanyaghulladék-begyűjtő és műanyag feldolgozó vállalkozásokhoz. E szoros kapcsolatot a kölcsönös gazdasági érdekek és a jogszabályi háttér is erősíti, mely elősegíti azt, hogy az európai uniós csatlakozást követően a műanyag-újrahasznosításában is mind markánsabban érvényesüljenek a környezetvédelmi szempontok, valamint teljesüljenek Magyarország műanyag csomagolási hulladékának anyagában történő hasznosításában vállalt kötelezettségei az Európai Unió felé.

A ReMat Zrt. ma Magyarország legnagyobb műanyag hulladék újrahasznosító cégcsoportja, melynek termelő egységei integrált minőségirányítási rendszerrel rendelkeznek, és részt vesznek a magyarországi hulladékfeldolgozás Európai Unió által történő előírásainak teljesítésében.

A ReMat Zrt. a regranulátum gyártás és értékesítés területén 2006 márciusában ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszert, 2007 márciusában Integrált irányítási rendszert vezetett be (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004), melyet 2014-ben csoport szintre emelt.


  remat

remat

http://www.szelektivinfo.hu

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.

LifeRecypack
remat MuanyagCsomagolas Korszerusites

Copyright ©2008-2020. REMAT.
WebDesign